Czech Republic

Home Labels Bottles News Awards Books Site Map About us Links Museums Vocabulary

Collo - Heřman Löw, Místek-Koloredov

Tuzemský rum
Tuzemský rum

History

The company was nationalized on July 23, 1948.

[Source: epravo, cit. 2014]


Here are full texts from the labels

cz1587: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hl. správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. 1/4-20 002-961 1947; Obsah 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; Slezské lihovary, n.p., Ostrava, závod 'Collo' - Místek


Search in text on the labels

(?)
Find whole words instead of their parts (?)
Search in company information too (?)

Last modified: July 2, 2015 Created by Petr Hloušek
Hlouškovi  
Peter's Rum Labels

English Česky Deutsch/

TOPlist
Since 1997