Czech Republic

Home Labels Bottles News Awards Books Site Map About us Links Museums Vocabulary

Václav Rapp, Praha X

Rum tuzemský
Rum tuzemský

Here are full texts from the labels

cz1367: Povoleno podle vlád. nař. č. 377/1920 Sb. pod č. I/4-20.067/949-1947; 40%; 32%; Rum tuzemský; Spojené lihovary a octárny, nár. podnik, 'Likérka' - Praha IX; Velkovýroba likérů - vinné sklepy; Václav Rapp, Praha X, Vysokomýtská 9; tel. 234-12; Pov. dle vl. nař. č. 377/20Sb. y. a n. j. zn. L-3551-3239/40


Search in text on the labels

(?)
Find whole words instead of their parts (?)
Search in company information too (?)

Last modified: May 8, 2015 Created by Petr Hloušek
Hlouškovi  
Peter's Rum Labels

English Česky Deutsch/

TOPlist
Since 1997