» Rum regions » Viet Nam » Đường Biên Hòa, Dong Nai

Đường Biên Hòa, Dong Nai

Viet Nam

Rum bottles

Chanh Rhum - Đường Biên Hòa, Dong Nai (vn~1)
Chanh Rhum

Chanh Rhum


Here are full texts from the labels

vn~1: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa; BH; Rượu; Chanh Rhum; 700 ml; High Quality; 29°; Sản xuất tại Đường ty cổ phần Đường Biên Hòa, KCN Biên Hòa I - Đường Nai, Việt Nam, Tel: 061.836199, Fax: 061.836213; Thành phần: Rưdu Etylic, Đường, acid citric, màu caramel tự nhiên, hương tổng hợpTOPlist
Since 1997
•  Home •  News •  Links •  Sitemap •  Vocabulary •  Contact •  Last modified: November 9, 2008