Ed. Ad. Malburg a syn, Smiřice

Asi uprchlíci z Haliče r. 1914-15 (viz jiné typy oblečení a tváří, zejména čepice chlapců). Skutečně ve Smiřicích tyto děti krátkou dobu byly, stejně jako v Jaroměři, tam ale uprchlíci zavlekli tyfus. Železničními vagony, mají reklamu firmy a našeho města.
[Source: Malburgova rodina a jejich firma, cited 2005]

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more