Ed. Ad. Malburg a syn, Smiřice

Vila po přestavbě - kol. r. 1930. Po r. 1945 zde bylo sídlo MNV a muzea, později loutkové scény, mateřské školky a zvláštní školy.
[Source: Malburgova rodina a jejich firma, cited 2005]

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more