Bedřich Vanžura, Miletice, Velvary

Adverising v directory Obchodní a průmyslový adresář Čech, Moravy a Slezska, Český Lloyd, 1905
[Source: Digitální knihovna Kramerius NK, cited 2020]

Likéry, veškeré druhy rumů, jemné francouzské likéry a pravé kremžské hořčice lze jedině obdržeti u vyrabitele: Bedřich Vančura, Miletice, Velvary.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more