Fatra, Banská Bystrica

A report in the newspaper Slovenský Peňažník, 25.5.1921
[Source: Slovakiana (det), cited 2021]

Text: „Fatra“ prva slovensko-česká ovocinárska úč. spol., Baňská Bystrici založená bola pri účasti Národnej banky, Živnostenskej banky, Melníckej ovocinárskej spol. a tamojších interesentov. Kapitál spoločnosti čini 2,000.000.- K.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more