Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín

Rum labels

Tuzemský rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk244)
Tuzemský rum

Tuzemský rum

120 x 98 mm (4.7" x 3.9")
Jamaica rez. - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_14)
Jamaica rez.

Jamaica rez.

I have a picture only:(
Favorit - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_27)
Favorit

Favorit

I have a picture only:(
Thanks to: paní K.
Tuzemský čajový rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_28)
Tuzemský čajový rum

Tuzemský čajový rum

I have a picture only:(
Thanks to: paní K.
Tuzemský čajový rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_29)
Tuzemský čajový rum

Tuzemský čajový rum

I have a picture only:(
Thanks to: paní K.
Lump - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_30)
Lump

Lump

I have a picture only:(
Thanks to: paní K.
Viktoria - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_31)
Viktoria

Viktoria

I have a picture only:(
Tuzemský čajový rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_32)
Tuzemský čajový rum

Tuzemský čajový rum

I have a picture only:(
Tuzemský čajový rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_33)
Tuzemský čajový rum

Tuzemský čajový rum

I have a picture only:(
Jamaica Rum - Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín (sk_36)
Jamaica Rum

Jamaica Rum

I have a picture only:(

Here are full texts from the labels

sk244: Tuzemský rum; 60%; Prvá slovenská továreň na sroždie, lieh a pokrmové masti úč. spol., Trenčín

sk_14: Jamaica rez.; Tuzemský rum s priesadou jamaiského rumu; 60%; Prvá slovenská továreň v Trenčíne; Číslo pov.

sk_27: Favorit; Tuzemský čajový rum; 50%; Prvá slovenská továreň na droždie, lieh a pokrmové masti, úč. spol. v Trenčíně

sk_28: Honi sout oui mal y pense; Dieu et mon droit; Nejjemnější Tuzemský čajový rum; Prvá Trenčianská borovičková a likérová továrňa úč. spol. v Trenčíně; Dľa povolenia ministerstva pre zásobovaní ľudu čís. 494/28, 50% 9./1. 1922; Etiketta

sk_29: Honi sout oui mal y pense; Dieu et mon droit; Nejjemnější Tuzemský čajový rum; Prvá Trenčianská borovičková a likérová továrňa úč. spol. v Trenčíně; Dľa povolenia ministerstva pre zásobovaní ľudu čís. 494/28, 60% 9./1. 1922; Etiketta

sk_30: Slovlik; Lump; Rum tuzemský čajový; Vyrába: Slovlik; Prvá slovenská továreň likérov úč. spol., Trenčín; Vyr. podľa povolenia čís. 151927 z 29.aug. 1927; 3522/Hap?

sk_31: Viktoria - Čajový rum

sk_32: Tuzemský čajový rum

sk_33: Tuzemský čajový rum

sk_36: Priamo importovaný ananas Jamaica Rum; Slovlik, Trenčín

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more