Česká republika

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

F. Dašek, Pardubice

Nemám žádné etikety:(


Historie

František Dašek se narodil 5.6.1889.


O další firmě, F. Dašek - továrna na likéry a lihoviny bylo již psáno ve ZKPP roč. 1994 ve článku I. Ladýře, proto se zde omezím jen na několik faktografických údajů. František Dašek přišel do Pardubic v roce 1906. Nejdříve pracoval v likérce pana Teplého. 1923 se osamostatnil a začíná s výrobou likérů a lihovin. 1924 rozšiřuje sortiment o velkoobchod s vínem. Z reklam, které se podobně jako v předchozí firmě objevovaly často v dobovém tisku, vyplývá, že kromě výroby likérů, lihovin, vína, šťáv, octu a minerální vody, kterou rozvážel vlastním vozem, se firma později specializovala na výrobu benzíno-lihové směsi, benzol, petrolej, plynový olej, autoolej a dokonce i na výrobu pneumatik. Nejslavnějším výrobkem firmy se zřejmě stala výroba pohonné látky "Dynalkol". Původní sídlo firmy bylo na Masarykově třídě č. 232. Později firma přesídlila na roh dnešní Malé ulice, naproti investiční bance. Dnes stojí na místě Daškova podniku mateřská školka. Před podnikem měl F. Dašek vlastní pumpu. F. Dašek se exponoval i v oboru perníku a stal se předsedou správní rady perníkárny Melartos (firma byla založena r. 1913 na Zeleném předměstí č. 947). Daškova likérka zůstala v provozu do roku 1950. Stává se součástí Východočeských lihovarů. F. Dašek vede nějaký čas likérku Hobé (Wertheimerova továrna na čištění lihu). V roce 1958 odchází z podniku definitivně. Firma používala několik firemních značek. Z počátku existence podniku to bylo jméno zakladatele podniku F. Dašek. Firemní značka byla i na nejznámějším výrobku firmy, na již zmíněné lihobenzínové směsi "Dynalkol". Firemní značkou bylo okřídlené loukoťové kolo, nad kterým byl nápis Dynalkol. Protože firma vyráběla bohatý sortiment likérů, lze předpokládat, že např. likér "Hubertus" s tímto označením a se jménem F. Dašek tvořil další firemní značku. Jméno Hubertus se podařilo doložit jen na reklamách. Stejně tak mohly obsahovat i další výrobky viněty, na kterých bylo výrobcovo jméno spojeno s názvem daného výrobku. Tyto viněty se však zřejmě nezachovaly.
Mgr. Petr Borovec

[Zdroj: Klub přátel Pardubicka, cit. 2006]

Firma byla znárodněna vyhláškou "Vyhláška ze dne 21.6.1948 o znárodnění podniků a závodů v oboru výroby lihovin". Ve vyhlášce je uvedena jako 'F. Dašek, Pardubice, Chrudimská tř. č. 232 (veř. obch. spol.)'.

[Zdroj: epravo, cit. 2015]


Galerie obrázků


Hledání v textech na etiketách

(?) Rozšířený dotaz
Části slov (min 2 znaky) nebo celá slova Hledat celá slova místo částí slov (?)

Poslední úpravy: 9.4.2006 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997