Slovensko

Home Etikety Láhve Novinky Ocenění Knihy Mapa O nás Odkazy Muzea Slovníček

Slovlik, Leopoldov

  rumy z celého světa

Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský konzumný rum
Tuzemský konzumný rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský rum
Tuzemský um
Tuzemský um
Mám jen obrázek:(
R-30
R-30
Tuzemák
Tuzemák

Vystavuji zde 10 z 15 etiket mé sbírky. Ostatní etikety se liší pouze v drobnostech.

Mé plné láhve

Click to enlarge

Tuzemský rum

Click to enlarge

Tuzemský um


Historie

Evropské lihovarnictví začátkem 19. století

Toto vše se dělo v době bouřlivého rozvoje lihovin průmyslu ve Francii, v Německu i v Rakousko-uherské monarchii, přesněji v její uherské části, kam patřilo i dnešní území Slovenska. Rozmach tohoto odvětví provázelo množství vědeckých objevů, které napomáhaly překonávat lihovarníkům každodenní potíže. Vědecké základy kvasného průmyslu vznikly ve Francii, odtud pochází i postup zpracování cukrové řepy i melasy na líh. Leopoldovský lihovar postavili právě na základě francouzských vědeckých poznatků. Podle historicky známých skutečností však vyráběly líh na tomto principu pouze 2 kampaně před první světovou válkou a poté od roku 1933 do roku 1949.

Francouzské objevy zdokonalili němečtí vědci, kteří se věnovali zejména mechanické části zpracování lihu. V Německu vznikly i první lihovarnické školy. Leopoldovský lihovar patřil do skupiny uherského lihovinového průmyslu s mimořádně vysokou úrovní. Prof. Dr. Jean Effort z Brusselského kvasného institutu, vynikající vědec, autor mnoha vynálezů v oblasti kvasného průmyslu a znalec poměrů v uherském lihovarnictví se vyjádřil takto: "V Rakousku, zejména však v Uhersku, vyvíjelo se lihovarnictví zcela odlišně od vývoje ve Francii a v Německu. Vznikly tam první velkokapacitní lihovary, které vedly technici špičkové úrovně. Za rozkvět lihovarnické výroby děkují tam velmi mnoho těmto snaživým a inteligentním spolupracovníkům, kteří s neutuchající pílí a nadšení prováděly výzkumné práce a ze svého zaměstnání dokázali udělat skutečné umění. Tito uherští technici přivedly na vysokou technologickou a technickou úroveň nejen lihovary ve své vlasti, ale uvedli do života i moderní lihovarnický průmysl v Americe, kde na přelomu 19. a 20. století vedly jistý počet továren na výrobu lihu."

První kampaň a válečné události

Po první kampani v roce 1911 vykoupil Uherský Lihovarský kartel zemědělských lihovarů po vícenásobném jednání od akciové společnosti celou majetkovou podstatu lihovaru a daroval ji uherskému státu s podmínkou, že se v něm nebude vyrábět líh. Proč? Kartel viděl v leopoldovském lihovaru nebezpečnou konkurenci a ohrožení vlastních pozic na trhu s lihem. Krátce po této ztrátě přišla I. sv. válka a po ní se továrna dostala do rukou československého státu.

V r. 1923 dal stát lihovar do nájmu Spolku slovenských cukrovarů pod názvem Považský liehovar v Leopoldove. Až do roku 1929 se v závodě vyráběl rafinovaný líh jemný a velejemný z nakoupeného surového lihu, denaturovaný líh, rum, lihoviny konzumní a značkové a jako přidružená výroba se až do roku 1950 těžily štěrkopísky. 11. července 1930 založili okolní statkáři a dobře situovaní živnostníci novou akciovou společnost Nájom štátneho liehovaru a rafinérie, úč. spol. v Leopoldově. Pod tímto názvem fungoval lihovar až do znárodnění. V období II. sv. války dali majitelé zrekonstruovat průmyslový lihovar a rozšířili tak surovinovou základnu. V zadní části areálu vyrostla rozlehlá budova se zařízeními na komplexní zpracování cukrové řepy a melasy s unikátním zařízením na výrobu glycerolu technologií podle patentu Zdenka Staška. Podle dostupných pramenů výroba glycerolu takovýmto způsobem neměla obdoby nikde na světě.

Začátkem roku 1942 začali stavět i nynější administrativní budovu.

Roky 1945 - 1948

Během II. sv. války leopoldovský lihovar neutrpěl žádné škody na budovách a zařízeních. Po přechodu fronty zde byly dočasně zřízeny letecké dílny Rudé armády - opravovali se zde letecké motory. V r. 1945 adaptovali starou likérku na ovocný lihovar, kde se vyráběl zejména Borovičkový destilát. Po osvobození se závod dostal pod národní správu. Vznikl národní podnik s poměrně širokým předmětem podnikání (výroba a zušlechťování všech druhů lihu, výroba likérů a lihovin, sodovek s přísadou i bez přísady, umělého a přirozeného ledu, octa, ovocných šťáv, nealkoholických nápojů, obchod s vínem a pivem...)

Po únoru 1948

Spolu s ostatními potravinářskými a lihovarnické podniky prošel po únoru 1948 i leopoldovský lihovar obdobím změn a reorganizací, které vyžadovaly zejména řadu opatření v oblasti ekonomiky a řízení. V roce 1952 připojili k podniku 38 zemědělských družstevních lihovarů, později k nim přibyly ještě další. Po reorganizaci se n. p. Západoslovenský lihový průmysl sestával ze základního závodu s výrobou surového lihu, rafinovaného lihu jemného a technického, denaturovaného lihu, lihovin konzumních i značkových a některých dalších komodit. V první polovině 60. let v závodě proběhla rozsáhlá investiční výstavba a vybudovali nové provozu na výrobu kyseliny citronové a sušených krmných kvasnic. Nárůst výroby zaznamenala i nejstarší část závodu - průmyslový lihovar. Začala pracovat nová centralizovaná octárna, která umožnila několikanásobné zvýšení produkce kvasného octa.

Dnes je lihovar akciovou společností, která navazuje na to nejlepší z jeho bohaté historie. Současní majitelé sledují vývoj v lihovarnictví ve vyspělých zemích a drží krok s nejnovějšími trendy.

[Zdroj: Firemní web, cit. 2005]

V Lihovarské ročence 1937 je uveden lihovar "Nájom štátneho liehovaru a rafinerie v Leopoldové", založeno 1912.Zde jsou plné texty z etiket

sk233: Tuzemský rum; 40%; Zápodoslovenský liehový priemysel, národný podnik; Závod: Leopoldov

sk97: 40%; Tuzemský rum; Západoslovenský liehový priemysel, národný podnik, Leopoldov; Pov. Min. pre zás. lidu zo dňa 8.III.1923 č. 3734/1142

sk192: Tuzemský rum; Rok výroby; ŠMC: Kčs 65.-; Slovlik, národný podnik Trenčín, závod Leopoldov; UN MPPV 2954; Obsah 1 l

sk218: Tuzemský rum; Rok výroby; ŠMC Kčs 65.-; Slovlik, národný podnik Trenčín, závod Leopoldov; ÚN MPPV 2954; Obsah 1 l

sk111: Slovlik, národný podnik; Tuzemský rum; ŠMC: 1 l Kčs 100.-, O.5 l 50.- Kčs; ON 56 7081; Trenčín, závod 03 Leopoldov

sk51: Tuzemský konzumný rum; 40%; Biotechnologický podnik š.p., Leopoldov; 1 l, 0,7 l, 0,5 l; ON 56 7008

sk146: BIOPO; Tuzemský konzumný rum; 40%; BIOPO, s.r.o., Leopoldov; 1 l, 0.7 l, 0.5 l; PN 30/92 Lp

sk84: Since 1911; Leon; Tuzemský rum; vysoko cenený pre svoju typicků vooňu jagavú jantárovú farbu; 36% / 0.5 l; Liehovar Leopoldov

sk_9: Since 1911; Leon; Tuzemský um; 40% / 1 l; Slovenské liehovary a likérky

sk188: Leon; Since 1911; 0.5 l; 30% obj; Slovenské liehovary & likérky; Tradicia od roka 1911

sk249: Leon; Since 1911; Tuzemák; 0.5 L; 37.5% obj; Slovenské liehovary & likérky; Tradicia od roka 1911

sk~6: Since 1911; Leon; Tuzemský rum; vysoko cenený pre svoju typicků vooňu jagavú jantárovú farbu; 36% obj / 0.5 l; Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov; Zloženie: voda, lieh jemný, arómy, cukor, liehovinový kulér; dátum výroby uvedený na obale; Vyrobené na Slovensku; 8586000550063

sk~13: Leon; Since 1911; Tuzemský um; liehovina; 40% vol; 0.5 l; Slovenské liehovary a likérky; Tradicia od roku 1911; Distributor: SLaL - trade, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov; Zloženie: lieh, rumová aróma, cukor, farbivo E150d; Vyrobené na Slovensku; 8586000550032


Hledání v textech na etiketách

(?)
Hledat celá slova místo částí slov (?)
Hledat také v informacích o společnosti (?)

Poslední úpravy: 19.5.2017 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997