Igpácz Fantl, Wien

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1897


Text: Fantl Igpácz illó-olajnak, égetett folyadókokn-k és eszoncziáknak a készítője Bécsben, a bécsi kereskedelmi s iparkamaránál 1896 évi november hó 9-ón d. e. 11 3/4 órakor belajstromoztatta illó olajt, égetett folyadékot és eszencziákat készitő bécsi ipara részére, még pedig rumra alkalmazandó s itt 7578. és 7579, kam. sorszámok alatt ábrázolt védjegyeit, a 7578. k. sz. a palaczkokra czimlapul, a 7579. k. sz. pedig a czimlapokra és a csomagolásokra nyomja. 9038. lajstr. szám. V. csoport, 1781. és 1782. lap.

English: Fantl Igpácz, the maker of essential oils, burnt liquids and essences in Vienna, at the Vienna Chamber of Commerce and Industry, on November 9, 1896. e. At 11 3/4 o'clock it was sealed for the Viennese industry producing essential oil, burnt liquid and essences, and it is also applicable to rum, and here 7578. and 7579, kam. trademarks depicted under serial numbers, k. 7578. s. it covers the bottles, the 7579. k. s. and press it on labels and packaging. 9038. register song. Group V, sheets 1781 and 1782.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more