Alva, Praha

Vinariko label

Text: Alois Vanický, Praha XII, Král. Vinohrady; Vinariko; Původní bilinný likér; Zdravotní žaludeční nápoj; Tento likér jest vyroben z nejjemnějších bilin a jest všestraně oblíben co účinný prostředek proti žaludečním nemocem.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more