P. Blaschek, Miroslav

A report in the newspaper Naše Demokracie, 14.11.1947


Text: Zpráva o 78. schůzi rady ONV v Mor. Krumlově. František Hrubý, žádost o udělení prozatimní národní správy na majetkové podstatě fy P. Blaschek, Miroslav. Vyhověno.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more