Collo - Heřman Löw, Místek-Koloredov

Rum labels

Tuzemský rum - Collo - Heřman Löw, Místek-Koloredov (cz1587)
Tuzemský rum

Tuzemský rum

72 x 101 mm (2.8" x 4")

History

The company was nationalized on July 23, 1948.

[Source: epravo, cited 2014]


Pictures gallery


Here are full texts from the labels

cz1587: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hl. správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. 1/4-20 002-961 1947; Obsah 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; Slezské lihovary, n.p., Ostrava, závod 'Collo' - Místek

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more