Delekta, Rychnov n. Kn.

1946 invoice header

[Source: Internet, cited 2014]

Text: Delekta, výroba likérů a produkční lihovar, Rychnov nad Kněžnou, telefon 37, adresa telegramů Delekta Rychnov n. Kn., Účet pošt. spoř. v Praze 11.909

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more