Emanuel Lichtwitz / ELCO, Opava

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1898


Text: 10776. Lichtwitz E. és társ cs. kir. udvari szállítók, ikőrgyárosok Troppauban, a troppaui kereskedelmi s iparkamaránál 1897. évi november hó 3-án d. u. 4 12 órakor belajstromoztatták troppaui likőrgyáruk részére, még pedig a 382. k. sz. szeszesitalokra, a 383. k. sz. rumra és a 384. k. sz. pedig likőrre alkalmazandó s itt 382., 383. és 384. kam. sorszámok alatt ábrázolt védjegyeiket ; czimlapul alkalmazzák. 10776. lajstrom-szám, V. csoport, 1970. lap.

English: Lichtwitz E. and Co., yard contractor, two manufacturers in Opava, at the Chamber of Commerce and Industry in Opava on November 3, 1897 at 4:00 p.m. they were ordered to their spirits factory in Troppau and even in the 382. spirits with 383. c. s. for rum and 384. c. s. and applies to liquor and here 382, ​​​​​​383 and 384. kam. their trademarks displayed under serial numbers; it is applied locally. Registration number 10776, group V, sheet 1970.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more