Bratři Exnerové, Praha

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1896


Text: 7963. Exner testvérek likőr-, illóolaj-eszenczia- ős kivonat gőzgyárnak a tulajdonosai Zizkovban, a prágai kereskedelmi s iparkamaránal 1896. évi márczius hó 31-én d. u. 5 óra 35 pkor. belajstromoztatták zizkovi gyáruk részére, még pedig rumra alkalmazandó s itt 774. kam. sorszám alatt ábrázolt védjegyüket A. részét a palaczkok hasára, B. részét a palaczkok nyakára, vagy a göngyölésekre czimlapul alkalmazzák. 7963. lajstr. szám, V. csoport, 1623. lap.

English: The Exner brothers are the owners of the liqueur, essential oil and essential oil extract steam factory in Zizkov, with the Prague Chamber of Commerce and Industry on March 31, 1896. u. 5:35 p.m. they registered it for their factory in Zizkov, even for rum, and here 774. kam. part A of their trademark depicted under serial number is applied to the belly of the bottles, part B to the neck of the bottles, or to the wrappers as a faceplate. 7963. register number, group V, page 1623.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more