Fuchs & Taussig, Praha

A report in the newspaper Národní listy, 1.10.1896

[Source: Národní digitální knihovna (det), cited 2020]

Text: Právo domovské příslušnosti a měšťanské kr. hl. města Prahy bylo propůjčeno p. Ignáci Fuchsovi, vyrábiteli lihovin.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more