Julius Goldberger, Opava


History

Information from Státní okresní archiv Opava:

1911-1939   Jos. Pollak Nachf. Julius Goldberger Rum - Likor - Rosolio und Theehandel Troppau
1939-1945Franz Drescher und Co., Waffen und Munition in Troppau
1945-1955Julius Godberger, výroba rumu, rosolek, likérů a obchod s čajem, Opava
1955confiscation and demise

Fond tvoří převážně majetkoprávní dokumenty, jako dlužní úpisy z r. 1907, kupní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, domovský list J. Goldbergra, soupis zařízení firmy.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more