Leopold Haas, Mor. Ostrava

A report in the newspaper Brünner Zeitung, 28.08.1906

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Vymazána byla následující firma - dne 16 srpna 1906: Sídlo firmy: Mor. Ostrava. Znění firmy: Leopold Haas. Předmět závodu: Výroba rumu, likéru a rosolek. Následkem vzdání živnosti.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more