Hamburger & spol, Fulnek

A report in the newspaper Brünner Zeitung, 14.02.1912


Text: Zapsáno bylo do rejstříku dne 8. února 1912: Sídlo firmy: Fulnek. Znění firmy: Hamburger & spol., společnost s ručením obmezeným. Odštěpný závod hlavního závodu ve Vídni pod firmou 'Hamburger & Co., Gesellschaft m.b.H.' Společnost spočívá nyní na společenské smlouvě změněné usnesením společníků ze dne 12. ledna 1912. Předmětem podniku jest nyní též živnostenská výroba, zpracování a čištění lihu, výroba likérů, rumu, rosolky a podobných lihovin.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more