Beneš Hertl, Kroměříž


History

Ad in the newspaper Moravská orlice, 10.5.1865:
Továrna na rosolky, likéry a rum.
Beneš Hertl, obchodník smíšeným zbožím v Kroměříži,
oznamuje tímto váženému P.T. obecenstvu, že obchod svůj se smíšeným zbožím 'U zeleného věnce', kterýž byl posud ve Vodní ulici v čísle 53, počínaje 12. květnem letošního roku dále povede v čísle 106 na Velkém náměstí a tamtéž zároveň otevře svou parní továrnu na rosolky, likéry a rum.
Uváděje toto ve všeobecnou známost, ubezpečuji spolu ctěné P.T. obecenstvo, že všechny druhy lihových nápojů nevyjímaje ani sprosté kořalky, kterou jiný vyráběči obyčejně z jednoduchého lihů, zdraví namnoze škodlivého, shotovují, vyráběti budu z lihu nejjemnějšího, dvojnásobně čištěného, za kterouž příčinou, jakož i hledíc k cenám nad míru levným, kojím se nadějí, že se i se strany ctěného P.T. obecenstva výrobkům mým hojného odbytu dostane.
   Máz sprosté kořalky stojí 12 kr. r. č.
   Máz lepší, tak zvané prostějovské 16 kr. r. č.Pictures gallery

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more