V.J. Horejc, Praha-Troja

Record in the publication Adresář Prahy, 1910


Text: V.J. Horejc (maj. Vladimír Jan Horejc). Destilace. Továrna lihovin a octa. Vinařství i velkoobchod s vínem vlast. pěstění z vinic Trojských. Troja u Pivovaru 4 (tel. 3983). Sklady: 318-II. Karlovo nám. 4 (tel. 2455). Vinohrady Havlíčkova tř. 164. 876 Žižkov Karlova tř. 9 Horejc Vladimír Jan, majitel fy 'V.J. Horejc' a spolumajitel domu. 318-II. Karlovo náměstí 4

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more