František Hůlka, Praha


History

Ad in the newspaper Národní politika, 18.11.1886:
Výborný čajový rum 5 litrových láhví za 5 zl. franko na každou stanici zasýlá na dobírku
František Hulka, výroba likérů v Praze na Kozím nám. čís. 795.Pictures gallery

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more