Frederick Kafka, Příbram

Ad in the newspaper Šťastný domov, 1905-1906

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Žádejte všude Amarantino, žaludeční likér výtečné jakosti. Bedřich Kafka, v Příbrami. Továrna na likérové speciality.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more