Rudolf Kořen, Praha

Record in the publication Adresář Prahy, 1910


Text: Kořen Rudolf, vyrábitel lihovin, likérů a přís. soudní znalec. 268-Smíchov, Kinského tř. 19. Byt: 627-Smíchov, Žižkova ul. 30.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more