G. Korn, Mor. Ostrava

A report in the daily newspaper Brünner Zeitung, 27.05.1902


Text: Vymazány byly následující firmy - dne 21. května 1902: Sídlo firmy: Moravská Ostrava. Znění firmy: G. Korn. Předmět závodu: Výroba rosolky, rumu a likéru. Následkem zrušení obchodu.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more