S. Korngold, Brno

A report in the newspaper Brünner Zeitung, 01.06.1875

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Dne 16. května 1875 - Firma jednotlivá: S. Korngold, se sídlem v Brně, a co majitel firmy Šimon Korngold, vyrábitel, prodavatel a nalevač rosolky a likerky v Brně.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more