Max Langer, Praha-Vinohrady

Ad in the daily newspaper Čas, 14.01.1902


Text: Čajový rum v litrových láhvích za 50, 60, 80 kr. a 1 zl. u firmy Max Langer, vyrabitel likérů, Královské Vinohrady, Havlíčkova tř. č. 39

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more