Bratři Lobosický, Praha

Record in the publication Adresář Prahy, 1910


Text: Bratři Lobosický neb Brüdr Lobosicky (majitel Moric Lobosický) výroba spec. likérů 'Amor' a 'Čert' a import jamaiského rumu (telef. 60/IV). 1085-II. Soukenická ul. 4 Lobosický Moric, majitel fy 'Bratří Lobosický - etc', přís. soudní znalec, 1085-II. Soukenická ul. 4 Lobosický Rudolf, cestující fy Bratři Lobosický, 1085-II. Soukenická ul. 5

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more