Siegfried Oppenheim, Dvorce

A report in the daily newspaper Brünner Zeitung, 8.07.1889


Text: Dne 29. června 1889 - výmaz jednotlivé firmy: Siegfried Oppenheim, výroba rumu, rosolky a lihoviny v Dvorci, Siegfrieda Oppenheima.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more