Erwin Paur, Lindava (Cvikov)

A report in the daily newspaper Lidové noviny, 1.7.1922


Text: Akciová továrna na rum Ervin Paur, továrník v Lindavě a Jan Choceňský, soukromník v Cvikově, zakládají akciovou společnost První československá rumopalna v Lindavě u Borů s kapitálem 750000 Kč. Společnost má se zabývati výrobou rumu à la Jamaika, podle patentu Paurova, novou kvasotechnickou metodou, z melasy a různých odpadků při výrobě řepného cukru.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more