Soffer & Bittner, Brno

A report in the daily newspaper Lidové noviny, 28.03.1894


Text: Soffer & Bittner, s hlavním sídlem v Brně, a následující právní poměr: Společnost jest veřejná a sestaává od 1. července 1893 ku provozování vyrábění rumu, rosolky a octu v studené cestě v Brně, Nová ulice č. 58. Veřejní společníci jsou: Julius Soffer a František Bittner, oba v Brně, na Nové ulici č. 58 bydlící, z nichž každý samostatnému zastupování společnosti a znamenání firmy oprávněn jest.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more