M.&J. Soyka, Praha-Karlín

Record in the publication Adresář Prahy, 1910

[Source: Městská knihovny v Praze (det), cited 2020]

Text: M.&J. Soyka (majitel Arnošt Soyka), výroba likérů a velkoobchod s vínem (telefon 332-VIII.). 297, Karlín, Pobřežní tř. 6. Fil.: 84, Karlín, Královská tř. 84

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more