Spojené továrny prům. lihového a likérového, Šenov u Nov. Jičína

Record in the publication Seznam akciových společností, cca 1927

[Source: Slovakiana (det), cited 2021]

Text: Spojené továrny průmyslu lihového a likérového, akc. společnost (zkratka 'Spiritus'), Šenov u Nového Jičína

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more