Max Sušický, Smíchov

Record in the publication Adresář Prahy, 1910

[Source: Městská knihovny v Praze (det), cited 2020]

Text: Sušický Max, výroba likérů a rumu, obchod s vínem a čajem. 433-Smíchov, Plzeňská tř. 55

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more