Wertheimer, Pardubice

Rozhledy zaměstnanců průmyslu, 26.4.1934


Text: Fuse v průmyslu lihovém a lihovarském. Na valných shromážděních firem Spojené továrny průmyslu lihového a likérového, akc. spol. v Šenově u nového Jičína, a Pardubická rafinerie lihu, továrna na likéry a octovou tresť J. Wertheimer, bylo usneseno sloučiti obě jmenované firmy.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more