Willer a Isakiewitz, Mor. Ostrava

A report in the daily newspaper Brünner Zeitung: Úřední list, 17.06.1920

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Am 27. März 1920. Sitz der Firma: Privoz. Wortlaut der Firma: Rum- Und Likör-fabrik, Miller & Isakiewicz, Privoz - Mähr.-Ostrou, Gesellschaft m. b. H.; Böhmisch: Přívozská továrna na rum a likéry, Willer a Isakiewicz, Přívoz-Mor. Ostrava, společnost s r.o. Vetriebsgegenstand: Betrieb einer Rum- und Likörfabrik und Verschleiß der erzeugten Produkte im Großen nebst einem Detailverschleiß im Hause Nr. 208 in Přívoz. Gefellschaftsvertrag vom 30. Dezember 1919. Höhe des Stammkapitals 250.000 K. Darauf geleistete Barzahlungen 150.000 K. Geschäftsführer: Siegfried Willer, Kaufmann in Přívoz, und Max Isakiewicz, Kaufmann in Mähr.-Ostrau. Vertretungsbesugt jeder Geschäftsführer selbständig. Firmazeichnung: Der Firmawortlaut wird von jedem der beiden Gesellschafter selbständig unterfertigt. Die Bekanntmachungen erfolgen durch rekommandierte Schreiben oder durch ein von sämtlichen Einlegern zu unterfertigendes Zirkular. 27. března 1920. Sídlo společnosti: Přívoz. Znění společnosti: Rum- und Likör-factory, Willer & Isakiewicz, Privoz - Mähr.-Ostrou, Gesellschaft m. b. H.; Česky: Přívozská továrna na rum a likéry, Willer a Isakiewicz, Přívoz-Mor. Ostrava, společnost s r.o. Předmět podnikání: Provoz továrny na rum a likéry a maloprodej vyráběných produktů v domě č.p. 208 v Přívozu. Partnerská dohoda je ze dne 30. prosince 1919. Výše základního kapitálu K 250 000. Poté vklad v hotovosti K 150 000. Jednatelé: Siegfried Willer, podnikatel v Přívozu, a Max Isakiewicz, podnikatel v Mor. Ostravě. Každý jednatel je oprávněn zastupovat samostatně. Podpis společnosti: Název společnosti a podpis jedním ze dvou jednatelů samostatně. Oznámení se provádějí doporučenými dopisy nebo oběžníkem, který podepisují všichni jednatelé.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more