Vilém Wolf, Brno

A report in the newspaper Moravská orlice, 12.8.1869


Text: Protokolované firmy: Při firmě Sigmund Wolf & Comp., c.k. výsadní zemská veledílna likérů a rosolek a shotovení rumu v Hranicích bylo usnešeno: a) Že 1. ledna 1867 Samuel Wolf a Max Wolf k této společnosti co veřejní společníci přistoupili; ... b) Že společnice Maria Wolf dne 10. ledna 1868 umřela.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more