Miksa Grauer, Budapest

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1896


Text: 7185. Grauer Miksa gyári és kereskedő czég Budapesten, képvisel Hűvös József ügyvéd által, a budapesti kereskedelmi s iparkamaránál 1895. évi deczember hó 13-án d. e. 11 órakor belajstromoztatta budapesti gyára és kereskedése részére, még pedig rumra alkalmazandó s itt 3702 sorszám alatt ábrázolt védjegyét czimlapul alkalmazza. 7185. lajstr. szám, V. csoport, 1534. lap.

English: Grauer Miksa factory and trading company in Budapest, represented by József Hűvös, lawyer, at the Budapest Chamber of Commerce and Industry on December 13, 1895 d. e. At 11:00 a.m., he registered it for his factory and trade in Budapest, and he uses his trademark, shown here under serial number 3702, as a cover sheet, which applies to rum. 7185. register number, group V, page 1534.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more