Grünfeld & Duschinsky, Budapest

Entry in the Hungarian Central Gazette, Központi Értesítő, 1891


Text: Közkereseti társaság; a vállalat 1891. évi junius hó l-ső napján vette kezdetét, társtagjai: Grünfeld Miksa és Duschinsky Vilmos, hideg uton és telepengedélyhez nem kötött módon liqueur, rum, szeszesitalok és eczetgyártási iparüzlet tulajdonosok budapesti lakosok. A társaság a társtagok által egyforma jogosultsággal képviseltetik.

English: Public limited company; the company started on the 1st day of June 1891, its co-members are: Miksa Grünfeld and Vilmos Duschinsky, owners of liqueur, rum, spirits and vinegar production businesses who are residents of Budapest without a license. The company is represented by the co-members with equal rights.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more