Adolf Grünhut, Bánovce

A report in the daily newspaper Lidové noviny, 4.6.1921

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Zahorská továrna na rum a likéry, spol. s ruč. obm. v Bánovci, založena s kmenovou jistinou 50.000 Kč, aby převzala a dále provozovala továrnu Adolf Grünhut v Bánovcích. Týž jest jednatelem společnosti.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more