Herkules, Povážská Bystrica

A report in the newspaper Hospodářský archiv, 22.09.1923

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: Ministerstvo vnitra povolilo zřízení akciové společnosti pod firmou Herkules, továreň na rum a likéry účast. společnost, se sídlem v Povážské Bystřici.

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more