V. Herman a spol., Rimavská Sobota

Record in the publication Adresář RČS, 1927
[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]

Text: V. Herman a spol., továreň na rum a likéry, komanditná spoločnosť, v Rimavskej Sobote

<< Back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more