Herzog & Kohn, Lučenec


History

Company was established in 1922?.


A report in the daily newspaper Lidové noviny, 11.4.1922:
Herzog & Kohn, továrna na likéry a rum, účast. společnost v lučenci, zakládána je v Bratislavě filiálkou České průmyslové banky. Společnost hodlá postaviti velkou moderní továrnu na výrobu likérů, borovičky, rumu a slivovice. Z akciového kapitálu 1 milion korun největší část převezmou spoluzakladatelé Ignác Herzog a Ignác Kohn, velkoobchodníci v Lučenci.

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]


Pictures gallery

Illustration
Lidové noviny, 1922
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more