Peterfreund a spol., Košice


History

Record in the publication Adresář RČS, 1927:
Peterfreund a spol., továreň na likéry a rum, komanditná spoločnosť, Vörösmartyho nám. 6, T 593, P 82.742Pictures gallery

Illustration
Dir. of RČS, 1927
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more