Prvá trenčianská borovičková, Trenčín

Rum labels

Tuzemský čajový rum - Prvá trenčianská borovičková, Trenčín (sk_28)
I have a picture only:(

Tuzemský čajový rum (sk_28)

I have a picture only:(
Source: Thanks to: paní K.
Tuzemský čajový rum - Prvá trenčianská borovičková, Trenčín (sk_29)
I have a picture only:(

Tuzemský čajový rum (sk_29)

I have a picture only:(
Source: Thanks to: paní K.

History

Company was established in 1905.

RNDr. Katarína Danielová: Vybrané prejavy transformácie hospodárstva mesta trenčín po roku 1989

[Source: Masarykova univerzita (relevant page), cited 2020]

Ad in the publication Adresář Protektorátu, 1939:
Prvá trenčianská borovičková a likérová továrňa, úč. spol., Trenčín, Štefánikova cesta 78-80, (Slov.) T 24


Company was reestablished in 1996 and closed in 2008.

[Source: FinSat (relevant page), cited 2020]


Pictures gallery

Illustration
cca 1927
Illustration
1939
Illustration
Liqueur

Here are full texts from the labels

sk_28: Honi sout oui mal y pense; Dieu et mon droit; Nejjemnější Tuzemský čajový rum; Prvá Trenčianská borovičková a likérová továrňa úč. spol. v Trenčíně; Dľa povolenia ministerstva pre zásobovaní ľudu čís. 494/28, 50% 9./1. 1922; Etiketta

sk_29: Honi sout oui mal y pense; Dieu et mon droit; Nejjemnější Tuzemský čajový rum; Prvá Trenčianská borovičková a likérová továrňa úč. spol. v Trenčíně; Dľa povolenia ministerstva pre zásobovaní ľudu čís. 494/28, 60% 9./1. 1922; Etiketta

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more