Moritz Reinitz a spol., Tornaľa


History

Record in the publication Adresář RČS, 1927:
Moritz Reinitz a spol., prvá továreň na rum a likéry, komanditná spoločnosť.

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]


Pictures gallery

Illustration
Dir. of RČS, 1927
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more