Tatra, Tornaľa


History

Record in the publication Adresář RČS, 1927:
Tatra továrňa na rum a likéry v Tornaľe (Ivan Porubský)


Record in the publication Seznam akciových společností, cca 1927:
'Tatra', účastinná spoločnosť pre výrobu rumu a likérov, Nové Zámky

[Source: Slovakiana (relevant page), cited 2021]


Pictures gallery

Illustration
Dir. of RČS, 1927
Illustration
cca 1927
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more