Karpátia, Berehovo


History

Record in the publication Adresář RČS, 1927:
'Karpátia', továrna šampánské, rum a likéry a vinné sklepy, Dávid Braun

[Source: Moravská zemská knihovna (det), cited 2020]


Pictures gallery

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more